So sánh sản phẩm

Về chúng tôi

  • Về chúng tôi

    Về chúng tôi

    Nền nông nghiệp Việt nam đang tồn tại một nghịch lý. Một mặt, trước sức ép của nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, bắt buộc muốn phát triển, phải tiếp cận công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả sử dụng đất, đặc biệt là đòi hỏi về mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn ( nói cách khác là phải có sự sở hữu ruộng đất quy mô lớn mới có thể công nghiệp hóa nông nghiệp).

Chat Facebook