So sánh sản phẩm

Về chúng tôi

Về chúng tôi

        Nền nông nghiệp Việt nam đang tồn tại một nghịch lý. Một mặt, trước sức ép của nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, bắt buộc muốn phát triển, phải tiếp cận công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả sử dụng đất, đặc biệt là đòi hỏi về mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn ( nói cách khác là phải có sự sở hữu ruộng đất quy mô lớn mới có thể công nghiệp hóa nông nghiệp). Để có thể làm được điều này, cần phải có sự đầu tư rất lớn về vốn: Vốn phục vụ thu gom ruộng đất; Vốn mua sắm thiết bị máy móc tiên tiến; Vốn đầu tư về giống; Vốn cho sản xuất thức ăn;…Tại Việt nam, đến thời điểm này, chắc chắn chưa có một doanh nghiệp nào có đủ tiềm năng gánh vác được toàn bộ các vấn đề nêu trên.
          Trong khi đó, mặt khác, với vị trí địa lý thuận lợi, nền kinh tế liên tục tăng trưởng qua các năm, chính trị ổn định, nhu cầu tiêu dung tăng cao… tạo nên một động lực to lớn cho sự phát triển của nền nông nghiệp việt Nam nói chung và chăn nuôi nói riêng. Với vị thế của một trong những nước có sản lượng sản phẩm nông nghiệp hàng đầu trên     thế giới, sản phẩm phụ từ ngành trồng lúa nói riêng đã là tới 40-50 triệu tấn /năm. Với số lượng này, thừa sức đáp ứng cho một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với công suất lên tới hàng chục triệu tấn/năm thu lại không biết bao nhiêu tiền. Vậy, làm thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành chăn nuôi, vừa không phải tập trung triển khai dồn điền đổi thửa, một việc khó thực hiện bởi khó dung hòa sự xung đột lợi ích giữa các chủ thể đất đai, quy mô dự án, địa hình...? Bài toán này, chúng tôi, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Paloma World Việt Nam đã có lời giải đáp.
             Với hướng đi mới này, chúng tôi đảm bảo ngành chăn nuôi việt nam sẽ phát triển ở quy mô rất lớn nhưng vẫn phù hợp với hiện trạng hiện nay, cũng như không cần thiết phải đầu tư ở quy mô công nghiệp.
Paloma Việt Nam ra đời với mục tiêu:
  • Phát huy mọi tiềm lực phục vụ phát triển chăn nuôi sẵn có tại Việt Nam
  • Kết hợp đầu tư với quy mô phù hợp thực tiễn, hình thành quy trình sản xuất theo chuỗi để giảm chi phí, giá thành, nâng cao lợi nhuận
  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi
  • Chủ động và ổn định thị trường đầu ra
  • Nâng cấp, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn VS
  • Hình thành, chuyên môn hóa và thắt chặt mối liên kết hợp tác giữa các bên
Tags:,

Chat Facebook