So sánh sản phẩm

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN của chúng tôi là trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực chăn nuôi, khai thác, chế biến sản phẩm từ gia súc, hải sản.
SỨ MỆNH của chúng tôi là tận dụng điều kiện sẵn có, áp dụng công nghệ cao, tri thức để khai thác mọi tiềm năng nhằm tạo ra các hàng hóa chất lượng quốc tế. Đồng thời, thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội.
Tags:,

Chat Facebook